Wspólnoty

KRĄG  BIBLIJNY

Krąg biblijny to spotkania ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym własnym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. To nasze indywidualne spotkania z Jezusem w Jego Słowie.

Celem naszych spotkań jest pogłębianie wiedzy religijnej oraz naszej wiary poprzez medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego, aby następnie zastosować Je w naszym codziennym życiu. To tutaj każdy z nas poznaje i uświadamia sobie to, co Pan Bóg chce do niego powiedzieć przez Jego Słowo.

Każde spotkanie rozpoczynamy wspólnotową Mszą Świętą. Następnie czytamy Słowo Boże nadchodzącej niedzieli, medytujemy, rozmyślamy nad tym, co Jezus chce nam powiedzieć, odnosimy go do własnego życia, po czym dzielimy się naszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami. Przygotowujemy się w ten sposób do lepszego przeżywania niedziel, a zwłaszcza spotkań z Jezusem w niedzielnej Liturgii Słowa.

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo kończy spotkanie.

Spotkania naszego Kręgu Biblijnego odbywają się w każdy wtorek  po wieczornej Mszy Św., o godzinie 17.00

Zapraszamy każdego, kto odczuwa potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo. Każdego, kto, choć na chwilę, chce zatrzymać się, posłuchać, medytować i kontemplować słowo Boże. Tutaj nie trzeba być znawcą Pisma Świętego.

Opiekunem grupy jest ks. Cezary Dziekanowski

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko
w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”
.

Oddział KSM istniejący przy parafii liczy obecnie 19 członków. Prezesem oddziału jest Iwona Żelaźniak. Ponadto do zarządu należą Piwowarczyk Maja
i Bombała Oliwia.

Spotkania formacyjne odbywają się w niedziele o godz. 14.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza – Minictranci i Lektorzy

 

Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. 

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (…) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym” (J 6, 8-9, 11) Tak, więc ów „praministrant” usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii.

KODEKS MINISTRANTA

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zapraszamy wszystkich chłopców do wstąpienia w szeregi wspólnoty ministrantów naszej parafii. Odwagi! Pomocą służy ks. Cezary

 

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 

„Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej” – Św. Jan Paweł II (2.10.1988 r.)

Żywy różaniec oznacza ŻYCIE WEDŁUG EWANGELII, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Żywy Różaniec jest ELEKTROWNIĄ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.

Żywy Różaniec jest niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga a w Bogu i dla boga ludzi.

Osoby chcące dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca prosimy o kontakt z zelatorką Panią Marią.

 

DZIEŁO NIEUSTANNEJ NOWENNY UCZNIÓW JEZUSA

 

 

Dzieło Nieustannej Nowenny jest swoistym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej. Jego początki sięgają września 2002 r. Grupy modlitwy zaczęły się mnożyć, ale intensywny rozwój Dzieła rozpoczął się po jego uznaniu i błogosławieństwie udzielonym przez J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej. 5 listopada 2003 r. Ksiądz Biskup ustanowił formalnie Duchowego Opiekuna Dzieła Nieustannej Nowenny i zarazem udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim członkom tegoż Dzieła.

Dzieło Nieustannej Nowenny (DNN) jest ruchem modlitewno-formacyjnym, powstałym z inicjatywy wiernych świeckich zrzeszających się w grupy o określonej liczbie, celem zapewnienia jednomyślności i ciągłości modlitwy według konkretnych intencji. Ruch ten zrodził się w diecezji ełckiej jako odpowiedź na postulaty Soboru Watykańskiego II o działaniu wiernych świeckich w duchu uczestnictwa w posłannictwie Kościoła na sposób żywego narzędzia.

Więcej informacji na temat wspólnoty uzyskasz od Pani Iwony.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 

„Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu
i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich 
i doczesnych w zbawczym planie Boga.”


Christifideles laici, 55

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii – to z jednej strony „głos doradczy”, a z drugiej „głos ludu”, głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii. 

Spotkania rady są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.