Wielkanoc 2018

Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduję. (J 2,19)

Kochani!

Pamięć o Słowach Jezusa jest lekarstwem na nasze umieranie…

W tym czasie Radości ze Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa 

życzymy Wam zanurzenia w tej tajemnicy i Słowie Boga, które ma moc,

aby podnosić nas każdego dnia.

Niech Zmartwychwstały odnowi i odbuduje naszą więź z Nim, abyśmy szli za Nim,

który jest Światłością świata, w naszej codzienności.

Wasi Duszpasterze