Podziękowania

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w przedświątecznej zbiórce żywności.

Spotkaliśmy się z ogromną Państwa życzliwością, co bardzo nas cieszy. Zebrane produkty żywnościowe zostały przez nas przekazane dla osób samotnych, starszych i najbardziej potrzebujących pomocy.

DZIĘKUJEMY