I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych

Zachęcamy do wzięcia udziału w I Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych, który odbędzie się już w nadchodzącą sobotę w Ełku.

Tak jak ogłaszaliśmy, wyjazd naszych parafian planowany jest w sobotę 21 października o godz. 7:30, autokarem  z placu przy Urzędzie Gminy. Przejazd jest całkowicie darmowy.

Plan naszego sobotniego spotkania w Ełku przedstawia się następująco

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego ( Ełk, Al. Jana Pawła II 6).

 

10.00 – „Kościół w drodze”;- przejście do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ełk, ul. M.M. Kolbe 11) Odpowiedzialny za program – Ks. dr Jacek Uchan. Modlitwa różańcowa tajemnica Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia; śpiew

 

Sesja I

10.45 – Przywitanie uczestników

– Konferencja: „Idźcie i głoście”. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii – ks. dr Marek Bednarski

– Konferencja: Z chrztu świętego i bierzmowania jesteśmy uczniami misjonarzami – O. dr Kazimierz Szymczycha SVD

– Konferencja: Rodzina w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr hab. Franciszek Jabłoński

– Konferencja: Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy kościelne, działające w parafii, w wypełnianiu nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście” – ks. dr Maciej Będziński

– Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Togo, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica Zesłanie Ducha Świętego

12.30 – Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej

 

Sesja II

13.15 – Spektakl misyjny: Ewangelizacja Oceanii – dzieci z Olecka. Telefoniczne połączenie z misjonarzem ks. Pawłem Zajko, z Papui Nowej Gwinei, wspólna modlitwa różańcowa – tajemnica Wniebowzięcie Maryi

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z PDM ? – Ks. dr Maciej Będziński

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z Dziełem Pomocy Ad Gentes?- Ks. dr Zbigniew Sobolewski

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej z MIVA Polska? – Ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki

– Konferencja: Jak realizować powołanie do działalności misyjnej ze Zgromadzeniami zakonnymi? – O. mgr lic Andrzej Danilewicz SVD

– Konferencja: Diecezja Ełcka w służbie Kościoła misyjnego. – Ks. mgr Krzysztof Karski

-Telemost z misjonarzami i misjonarkami z Ekwadoru. Odmówienie tajemnicy różańca – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

 

15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji. Słowo końcowe i błogosławieństwo – Bp Jerzy Mazur SVD

Powrót do Bań Mazurskich około godz. 18.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły wybrać się do Ełku zachęcamy do łączności duchowej i pamięci o tym wydarzeniu w osobistych modlitwach.

Informujemy, że istnieje też możliwość oglądania Kongresu w internecie:

Transmisja I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

link:

http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/6449/9-00-i-kongres-misyjny-diecezji-elckiej-stacja-doroslych